اخذ ویزاویزای اسپانیا

مدارك لازم جهت ویزاي توریستی اسپانیا

مدارك لازم جهت ویزاي توریستی اسپانیا

کلیه مدارك نیازبه ترجمه انگلیسی دارند بدون نیازبه تاییدیه دادگستري وامور خارجه

  1.  اصل گذرنامه باامضابا حداقل 6 ماه اعتباراز زمان برگشت توربه همراه گذرنامه هاي قبلی
  2. دو قطعه عکس 5/3 *5/4 رنگی، تمام رخ، زمینه سفید، کاملا از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردي صورت کاملا مشخص باشد،70 تا 80 درصد چهره فرد باشد و حداکثر براي 6 ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهاي قبلی یکی نباشد.)
  3.  اصل و ترجمه تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همراهان
  4.  اصل گواهی 3ماهه حساب بانکی با مهر وامضا بانک فقط به زبان انگلیسی (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارك به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.) (بانامه تمکن به یورو)

الف) حساب هاي جاري:کارکرد سه ماه هاخیربه زبان انگلیسی

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی براي سپرده هاي بانکی به همراه گردش حساب سه ماهه و یا یک ساله سود به زبان انگلیسی از طرف بانک همراه با مهر شعبه و امضا بانک (اسم و فامیل طبق پاسپورت ،بالاي پرینت حساب بیاید.)

  • باید حداقل موجودي حساب یا سپرده براي هرنفر 700/000/000ریال باشد.
  • اصل و ترجمه مدارك شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی، به همراه سه فیش آخر حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی، در صورت دارابودن سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یانامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سابقهبیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان، سه فیش آخر حقوق

د) مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کاراز شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان، قرارداد کاري

ه) بازنشسته: ارائه حکم بازنشستگی ، کارت بازنشتگی، سه فیش آخر حقوقی

و) خویش فرما: جواز کسب، فیش آخرین پرداخت مالیات، آخرین آگهی تغییرات، معرفی نامه ازاتحادیه

ز) معلمان و اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کار گزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان،کارت پرسنلی

ح) دانش آموزان، دانشجویان، اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

5. جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند علاوه برنامه اشتغال به تحصیل ارائه ي اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

6. براي فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند، رضایت نامه محضري الزامی است و همچنین حضور والدین در روز سفارت الزامی است.

فرم سفارت متقاضیان زیر 18 سال بایستی توسط پدر و مادر امضا شود.

7. اصل و کپی مدارك شغلی همسربراي خانم هاي خانه دار

ورودي سفارت:

2-6سال 20 €       6-12سال 55 €       12سال به بالا 80 €

* حضور کلیه مسافرین براي انگشت نگاري (به جز کودکان زیر 12 سال) در مرکزانگشت نگاري VFS الزامی میباشد.

* اصل مدارك از زمان ثبت نام تا زمان بازگشت مسافر از سفر نزد آژانس باقی می ماند.

لازم به ذکراست با توجه به مدارك ارائه شده ونظر سفارت ممکن است مدارك دیگري از مسافر درخواست گردد که تهیه وارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی میباشد.

در صورت عدم مشاهده هتل و یا تور مد نظرتان و افزایش یا کاهش تعداد شبهای اقامت با کارشناسان فروش ستاره زمان تماس حاصل فرمایید.  22772655