اخذ ویزاویزای مجارستان

مدارك لازم جهت ویزاي توریستی مجارستان

مدارك لازم جهت ویزاي توریستی مجارستان

کلیه مدارك نیازبه ترجمه انگلیسی دارند بدون نیازبه تاییدیه دادگستري وامور خارجه

 1.  اصل گذرنامه با امضا با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان برگشت تور به همراه گذرنامه هاي قبلی 2
 2. دو قطعه عکس 5/3 *5/4 رنگی، تمام رخ،  زمینه سفید، کاملا از روبرو ، بدون لبخند، بدون عینک، گردي صورت کاملا مشخص باشد، 70 تا 80 درصد چهره فرد باشد و حداکثر براي 6 ماه اخیر(عکس با گذرنامه و ویزاهاي قبلی یکی نباشد.)
 3.  اصل و ترجمه تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همراهان
 4.  اصل گواهی 3 ماهه حساب بانکی با مهر وامضا بانک فقط به زبان انگلیسی (زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارك به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.) (بانامه تمکن به یورو)

الف) حساب هاي جاري:کارکرد سه ماه هاخیربه زبان انگلیسی

ب) گواهی تمکن به زبان انگلیسی براي سپرده هاي بانکی به همراه گردش حساب سه ماهه و یا یک ساله سود به زبان انگلیسی از طرف بانک همراه با مهر شعبه و امضابانک (اسم و فامیل طبق پاسپورت ،بالاي پرینت حساب بیاید.)

 • باید حداقل موجودي حساب یا سپرده براي هرنفر 700/000/000ریال باشد.
 • اصل و ترجمه مدارك شغلی:

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی،به همراه سه فیش آخر حقوقی از محل کار، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی، در صورت دارا بودن سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

ب) وکلا: پروانه وکالت.

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان، سه فیش آخر حقوق

د) مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان، قرارداد کاري

ه) بازنشسته: ارائه حکم بازنشستگی ، کارت بازنشتگی، سه فیش آخر حقوقی

و) خویش فرما: جواز کسب، فیش آخرین پرداخت مالیات، آخرین آگهی تغییرات، معرفی نامه از اتحادیه

ز) معلمان واساتید واعضا هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار به همراه سه فیش آخر حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان،کارت پرسنلی

ح) دانش آموزان، دانشجویان، اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

 • * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند علاوه برنامه اشتغال به تحصیل ارائه ي اصل و ترجمه رضایت نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفرالزامی است.
 •  براي فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی والدین یا با یکی از آن ها سفر می کنند، رضایت نامه محضري الزامی است و همچنین حضور والدین در روز سفارت الزامی است.
 • * فرم سفارت متقاضیان زیر 18 سال بایستی توسط پدر و مادرامضا شود.
 • اصل و کپی مدارك شغلی همسربراي خانم هاي خانه دار
 • ورودی سفارت : 6-2سال 26 €      6-12سال 61€       12سال به بالا 86 €
 • * حضور کلیه مسافرین براي انگشت نگاري (به جز کودکان زیر 12 سال) در مرکزانگشت نگاري VFS الزامی میباشد.
 • * اصل مدارك از زمان ثبت نام تا زمان بازگشت مسافر از سفرنزد آژانس باقی می ماند.
 • . لازم به ذکراست با توجه به مدارك ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارك دیگري از مسافر درخواست گردد که تهیه وارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی میباشد.

در صورت عدم مشاهده هتل و یا تور مد نظرتان و افزایش یا کاهش تعداد شبهای اقامت با کارشناسان فروش ستاره زمان تماس حاصل فرمایید.  22772655